מקצוע מידע על מקצוע : מתמטיקה דיסקרטית ח" - 044114 (Previous)

044114 - מתמטיקה דיסקרטית ח'
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094344 מתמטיקה דיסקרטית ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094345 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094346 מתמטיקה דיסקרטית      
  094347 מתמטיקה דיסקרטית      
  104002 מושגי יסוד במתמטיקה      
  104286 קומבינטוריקה      
  104290 תורת הקבוצות      
  104293 תורת הקבוצות      
  234129 מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח      
  234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב      
  234144 מתמטיקה דיסקרטית מ'      
  234292 לוגיקה למדעי המחשב      
  234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב      


הגדרה, הצגה ופעולות על קבוצות. יחסים בינריים, הרכבת יחסים, יחסי שקילות. קבוצת החזקה, קבוצות אינסופיות ומשפט קנטור. תחשיב הפסוקים, אקסיומה והוכחה, תחשיב היחסים. עקרון האינדוקציה. הגדרה באינדוקציה וברקורסיה. נוסחאות נסיגה. עקרונות ספירה בסיסיים. צירופים ותמורות. המקדמים הבינומיים. פתרונות ע"י נוסחאות נסיגה. עקרון שובך היונים ועקרון ההכלה וההדחה.


הערות
מתרגל: חלף מאג'ד
ת. בית: רון איתי
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
601
604
605
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ב 17.02.2020 א
702
707
708
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 א 15.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
205 אולמן 10:30-12:30 ב פרופ. קידר עדית הרצאה 10 11
503 אולמן 14:30-15:30 ב מר חלף מאג'ד תרגול 11
 
205 אולמן 10:30-12:30 ב פרופ. קידר עדית הרצאה 10 12
503 אולמן 15:30-16:30 ג מר חלף מאג'ד תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 נ. בן-צבי מפעלי דפוס בע"מ, ירושלים נתי ליניאל ומיכל פרנס מתמטיקה בדידה

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 22:57:06