מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להנדסת חשמל 1ת" - 044108

044108 - מבוא להנדסת חשמל 1ת'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114052 פיסיקה 2       מקצועות קדם
 
  044098 מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044109 מבוא להנדסת חשמל      


1. עקרונות של מעגלים חשמליים: חוקי קירכהוף, פתרון לפי זרמי חוגים ולפי מתחי צמתים, מעגלים שקולים לפי תבנין ונורטון.
2. תגובה מאולצת של מעגל חשמלי בערור סינוסואידלי: ערך יעיל, פאזורים, פתרון לפי זרמי חוגים ולפי מתחי צמתים, הספקים.
3. רכיבי מוליכים למחצה ומעגלים אנלוגיים: דיודה, טרנזיסטור fet, מעגל משולב ושמושיהם במעגלים אנלוגיים: מעגל יישור, מגבר לאות קטן, מגבר הספק ומגבר פעולה.
4. מעגלים ספרתיים: שערים, זכרון, מעגלים משולבים ספרתיים- עקרונות ותכונות.
5. מערכות תלת פזיות: מקורות, קוים ועומסים, התרמת כוכב-משולש. חשוב מערכת סימטריה, הספקים. תיאור עקרוני של מערכת אספקת החשמל בארץ. נסויי מעבדה: (3 נסויים-כל נסוי במסגרת פגישה אחת של 4 שעות. בנוסף למבחן בנושאי בטיחות במערכות חשמל).
1. הכרת מכשור בסיסי.
2. רכיבי מוליכים למחצה ומעגלים אנלוגיים.
3. מערכות ספרתיות.


נערך בתאריך 23/01/2020 בשעה 07:45:23