מקצוע מידע על מקצוע : תורת המעגלים החשמליים - 044105 (Previous)

044105 - תורת המעגלים החשמליים
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'   (   מקצועות קדם
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח   ( או
) 114052 פיסיקה 2 ו -    
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'   ( או
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
 
  044098 מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  044109 מבוא להנדסת חשמל      


קירוב המעגל החשמלי המקובץ, חוקי יסוד, מעגלי התנגדות, שיטת מתחי צמתים ומשפטי רשת. מעגל לא לינארי, ליניאריזציה לאות קטן ויישומי אי-ליניאריות באות גדול עבור מעגלים בוליאניים. סלילים וקבלים. תופעות מעבר זמניות במעגלים חשמליים, מסדר ראשון ושני וניתוח הספקים. רשת ליניארית במצב מתמיד סינוסי: פאזורים, מסנני תדר ומעגלי תהודה, כולל שיקולי הספק. תופעות צימוד קיבולי וצימוד השראותי. מעגלי מגבר שרת.


הערות
סדנאות ספייס, לבחירה אחת מהן:
ימי א' ,13.30-14.30 אמדו 231
ימי ג' ,14.30-15.30 אולמן 205
ימי ד' ,14.30-15.30 אולמן 304
מתרגל הסדנאות: הופר ברק
מתרגלים: ריינהרדט אורי( 2 ) (גם אחראי)
סלבאק ג'ומאנה ( 2 ), קלירוף דמיאן ( 2 )
לוי נעם ( 1 )
ת. מחשב: חכמוביץ יואב
ת. "יבשים": זרגרי נועה
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
600
601
602
603
604
605
606
700
701
702
703
704
705
706
707
708
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 א 09.02.2020 א
301
302
303
305
306
309
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ה 12.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 סגו 15:30-18:30 א פרופ/ח פורת משה הרצאה 10 11
352 בנ.מאייר 16:30-18:30 ב מר ריינהרדט אורי
מר הופר ברק
תרגול 11
 
1 סגו 15:30-18:30 א פרופ/ח פורת משה הרצאה 10 12
401 חומרים 16:30-18:30 ג מר קלירוף דמיאן תרגול 12
 
1 סגו 15:30-18:30 א פרופ/ח פורת משה הרצאה 10 13
304 אולמן 10:30-12:30 ד גב סלבאק ג'ומאנה תרגול 13
 
280 בנ.מאייר 09:30-12:30 ג ד"ר סתיו ינון הרצאה 20 21
503 אולמן 10:30-12:30 א גב לוי נעם תרגול 21
 
280 בנ.מאייר 09:30-12:30 ג ד"ר סתיו ינון הרצאה 20 22
504 אולמן 08:30-10:30 ב מר קלירוף דמיאן תרגול 22
 
280 בנ.מאייר 09:30-12:30 ג ד"ר סתיו ינון הרצאה 20 23
502 אולמן 12:30-14:30 ב מר ריינהרדט אורי תרגול 23
 
280 בנ.מאייר 09:30-12:30 ג ד"ר סתיו ינון הרצאה 20 24
231 אמדו 16:30-18:30 ד גב סלבאק ג'ומאנה תרגול 24
 
        ד"ר סתיו ינון הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 19/02/2020 בשעה 12:34:48