מקצוע מידע על מקצוע : תורת המעגלים החשמליים - 044105 (Previous)

044105 - תורת המעגלים החשמליים
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'   (   מקצועות קדם
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח   ( או
) 114052 פיסיקה 2 ו -    
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'   ( או
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
 
  044098 מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  044109 מבוא להנדסת חשמל      


קירוב המעגל החשמלי המקובץ, חוקי יסוד, מעגלי התנגדות, שיטת מתחי צמתים ומשפטי רשת. מעגל לא לינארי, ליניאריזציה לאות קטן ויישומי אי-ליניאריות באות גדול עבור מעגלים בוליאניים. סלילים וקבלים. תופעות מעבר זמניות במעגלים חשמליים, מסדר ראשון ושני וניתוח הספקים. רשת ליניארית במצב מתמיד סינוסי: פאזורים, מסנני תדר ומעגלי תהודה, כולל שיקולי הספק. תופעות צימוד קיבולי וצימוד השראותי. מעגלי מגבר שרת.


הערות
סדנאות ספייס, לבחירה אחת מהן:
ימי ג' ,14.30-15.30 פישבך 507
ימי ד' ,16.30-17.30 פישבך 504
מתרגל הסדנאות : הופר ברק
מתרגלים : ריינהרדט אורי (גם אחראי),
סלבאק ג'ומאנה, קלירוף דמיאן
ת. מחשב : חכמוביץ יואב
ת. "יבשים" : אלעזרא אור
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
3
4
5
6
7
8
9
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
09:00-12:00 ה 11.07.2019 א
640
641
דייויס
דייויס
09:00-12:00 ו 13.09.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
405 פישבך 15:30-18:30 ב פרופ/ח פורת משה הרצאה 10 11
403 פישבך 15:30-17:30 ג מר ריינהרדט אורי
מר הופר ברק
תרגול 11
 
405 פישבך 15:30-18:30 ב פרופ/ח פורת משה הרצאה 10 12
404 פישבך 08:30-10:30 ד גב סלבאק ג'ומאנה תרגול 12
 
507 פישבך 10:30-12:30 ג ד"ר סתיו ינון הרצאה 20 21
507 פישבך 13:30-14:30 ג
504 פישבך 14:30-16:30 ד מר קלירוף דמיאן תרגול 21
 
        ד"ר סתיו ינון הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , אביב תש"פ
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 16/12/2019 בשעה 10:03:23