מקצוע מידע על מקצוע : תורת המעגלים החשמליים - 044105 (Current)

044105 - תורת המעגלים החשמליים
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'   (   מקצועות קדם
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח   ( או
) 114052 פיסיקה 2 ו -    
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'   ( או
) 114076 פיסיקה 2פ' ו -    
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'   ( או
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
 
  044098 מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  044109 מבוא להנדסת חשמל      


קירוב המעגל החשמלי המקובץ, חוקי יסוד, מעגלי התנגדות, שיטת מתחי צמתים ומשפטי רשת. מעגל לא לינארי, ליניאריזציה לאות קטן ויישומי אי-ליניאריות באות גדול עבור מעגלים בוליאניים. סלילים וקבלים. תופעות מעבר זמניות במעגלים חשמליים, מסדר ראשון ושני וניתוח הספקים. רשת ליניארית במצב מתמיד סינוסי: פאזורים, מסנני תדר ומעגלי תהודה, כולל שיקולי הספק. תופעות צימוד קיבולי וצימוד השראותי. מעגלי מגבר שרת.


הערות
סדנאות ספייס, לבחירה אחת מהן:
ימי ג' ,14.30-15.30 אולמן 804
ימי ד' ,16.30-17.30 אולמן 203
מתרגל הסדנאות: הופר ברק
מתרגלים: ריינהרדט אורי( 1 ) (גם אחראי)
קלירוף דמיאן ( 1 ), לוי נעם ( 1 )
ת. מחשב: חכמוביץ יואב
ת. "יבשים": זרגרי נועה
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 14.07.2020 א
  ג 22.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 סגו 12:30-13:30 א ד"ר אפשטיין אריאל הרצאה 10 11
1 סגו 14:30-16:30 א
302 חומרים 16:30-18:30 א גב לוי נעם תרגול 11
 
1 סגו 12:30-13:30 א ד"ר אפשטיין אריאל הרצאה 10 12
1 סגו 14:30-16:30 א
204 אולמן 15:30-17:30 ג מר קלירוף דמיאן תרגול 12
 
805 אולמן 10:30-12:30 ג ד"ר סתיו ינון הרצאה 20 21
  אולמן 13:30-14:30 ג
203 אולמן 14:30-16:30 ד מר ריינהרדט אורי
מר הופר ברק
תרגול 21
 
        ד"ר סתיו ינון הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 22:21:53