מקצוע מידע על מקצוע : בטיחות במעבדות חשמל - 044102

044102 - בטיחות במעבדות חשמל
נקודות
זיכוי
0.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.

במסגרת מקצוע זה הסטודנט חייב להשתתף בהרצאה בנושא "בטיחות עבודה במערכות חשמל" (4 שעות) ובמבחן מסכם. הציון במקצוע הוא "עובר/נכשל", כאשר סף המעבר הוא ציון 80 במבחן. קבלת ציון "עובר" במקצוע זה הוא תנאי קדם לביצוע ניסויים ופרוייקטים בכל מעבדות הפקולטה להנדסת חשמל, למעבדות הפקולטה לפיסיקה (לסטודנטים של הנדסת חשמל), ולמעבדות הפקולטה להנדסה ביורפואית.


הערות
חובה להרשם למקצוע בסמסטר הראשון !!!!
המקצוע מהווה קדם למעבדות פיסיקה
וחשמל.
ההרצאה מורכבת משני חלקים של שעתיים
כ"א. על הסטודנט להיות נוכח בשני
החלקים.
לכל חלק שני מועדים אפשריים -
חלק 1 :
,23.4 יום חמישי, ,14.30-16.30 מ' 280
,4.5 יום שני, ,18.30-20.30 מ' 280
חלק 2 :
,7.5 יום חמישי, ,14.30-16.30 מ' 280
,11.5 יום שני, ,18.30-20.30 מ' 280
מועד א': ,21.5 יום חמישי 14.30-15.00,
מועד ב': ,22.6 יום שני, 18.30-19.00
חדרים יפורסמו בהמשך.


מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        ד"ר בר-און דוד הרצאה 10 10
 
        ד"ר בר-און דוד הרצאה 69 69

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 23:27:56