מקצוע מידע על מקצוע : בטיחות במעבדות חשמל - 044102

044102 - בטיחות במעבדות חשמל
נקודות
זיכוי
0.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.

במסגרת מקצוע זה הסטודנט חייב להשתתף בהרצאה בנושא "בטיחות עבודה במערכות חשמל" (4 שעות) ובמבחן מסכם. הציון במקצוע הוא "עובר/נכשל", כאשר סף המעבר הוא ציון 80 במבחן. קבלת ציון "עובר" במקצוע זה הוא תנאי קדם לביצוע ניסויים ופרוייקטים בכל מעבדות הפקולטה להנדסת חשמל, למעבדות הפקולטה לפיסיקה (לסטודנטים של הנדסת חשמל), ולמעבדות הפקולטה להנדסה ביורפואית.


הערות
חובה להרשם למקצוע בסמסטר הראשון
ולפני ההרצאה הראשונה!!
המקצוע מהווה קדם למעב. פיסיקה וחשמל.
ההרצאה מורכבת משני חלקים של שעתיים
כ"א, כאשר עליכם להיות נוכחים בשניהם
ולכל חלק שני מועדים אפשריים.
חלק ראשון:
,7.11 יום חמישי, 30 : 30-16 : ,14 מ' 280
,11.11 יום שני, 30 : 30-20 : ,18 מ' 280
חלק שני:
,13.11 יום רביעי, 30 : 30-14 : ,12 מ' 280
,18.11 יום שני, 30 : 30-20 : ,18 מ' 280
מועד א': 5.12 יום חמישי, 00 : 30-15 : 14
מועד ב': ,16.12 יום שני, 00 : 30-19 : 18
חדרים יפורסמו בהמשך.


מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        ד"ר בר-און דוד הרצאה 10 10

נערך בתאריך 19/09/2019 בשעה 05:15:32