מקצוע מידע על מקצוע : מעבדה בהנדסת חשמל - 044099

044099 - מעבדה בהנדסת חשמל
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   2     שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  044102 בטיחות במעבדות חשמל   (   מקצועות קדם
) 044109 מבוא להנדסת חשמל ו -    
 
  044098 מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044100 מעבדה בהנדסת חשמל      


הניסויים הנערכים במעבדת יסוד מעניקים ידע בסיסי במערכות אלקטרוניות אנלוגיות וספרתיות. כמו כן מודגשים הכרת מכשור מדידה ועקרונות השימוש בו. המעבדה כוללת 6 מפגשים בני 4 שעות כל אחת וכן מפגשי הכנה בהתאם לנדרש. הסטודנטים חייבים להגיש דו"ח הכנה לקראת כל ניסוי. בתחילת כל ניסוי תתקיים בחינת מוכנות לניסוי. רשימת הניסויים תפורסם בתחילת כל סמסטר.


נערך בתאריך 19/02/2020 בשעה 12:36:54