מקצוע מידע על מקצוע : קינמטיקה דינמיקה ובקרה של רובוטים - 036026 (Current)

036026 - קינמטיקה דינמיקה ובקרה של רובוטים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  035001 מבוא לרובוטיקה   (   מקצועות קדם
) 035188 תורת הבקרה ו -    


משוואות קינמטיות ישרות והפוכות ופתרונן, היעקוביאן, מבנה סינגולרי, משוואות לגרנז', סימולציה סימבולית, משוואות התנועה ומצב לינאריזציה גלובלית מדויקת. רגישות בקרה לינארית בקרת max-min עקיבה.
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 07.07.2019 א
  ג 17.09.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
504 אולמן 09:30-11:30 ג פרופ. שהם משה הרצאה 10 11
504 אולמן 11:30-12:30 ג   תרגול 11
 
        פרופ. שהם משה הרצאה 60 69
          תרגול 69


ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
    ספרים חוברות הרצאות שניתן להשיג במזכירות הפקולטה.

נערך בתאריך 22/04/2019 בשעה 07:06:39