מקצוע מידע על מקצוע : הנע חשמלי - 034034

034034 - הנע חשמלי
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  034022 מבוא למכטרוניקה       מקצועות קדם
 
  044098 מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044109 מבוא להנדסת חשמל      
  044112 הנדסת חשמל 2      
 
  044196 המרת אנרגיה,מקורות אנרגיה מתחדשים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  034031 מבוא למכטרוניקה מ'       מקצועות מכילים


מעגלים מגנטיים. שנאים. התקנים אלקטרומגנטיים. מנועי זרם ישר: עקרון פעולה, מעגל תמורה, התנהגות דינמית, אלקטרוניקת דרייברים. מנועי צעד: עקרון פעולה, התנהגות דינמית, אלקטרוניקת דרייברים. מנועי זרם-ישר ללא מברשות. שקולים בבחירת מנועים קטנים. מנועי זרם חילופין: יצירת שדה מסתובב, מנועים סנכרוניים, מנועי השראה תלת-פאזיים, מעגל תמורה, אפין מכני, עקרונות בבחירת מנוע. בקרת מיקום ומהירות של מנועי זרם ישר וזרם חילופין.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992 wiley smith and dorf circuits, devices and systems 5th ed.

נערך בתאריך 19/09/2019 בשעה 05:54:11