מקצוע מידע על מקצוע : הנע חשמלי - 034034 (Current)

034034 - הנע חשמלי
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  034022 מבוא למכטרוניקה       מקצועות קדם
 
  044098 מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044109 מבוא להנדסת חשמל      
  044112 הנדסת חשמל 2      
 
  044196 המרת אנרגיה,מקורות אנרגיה מתחדשים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  034031 מבוא למכטרוניקה מ'       מקצועות מכילים


מעגלים מגנטיים. שנאים. התקנים אלקטרומגנטיים. מנועי זרם ישר: עקרון פעולה, מעגל תמורה, התנהגות דינמית, אלקטרוניקת דרייברים. מנועי צעד: עקרון פעולה, התנהגות דינמית, אלקטרוניקת דרייברים. מנועי זרם-ישר ללא מברשות. שקולים בבחירת מנועים קטנים. מנועי זרם חילופין: יצירת שדה מסתובב, מנועים סנכרוניים, מנועי השראה תלת-פאזיים, מעגל תמורה, אפין מכני, עקרונות בבחירת מנוע. בקרת מיקום ומהירות של מנועי זרם ישר וזרם חילופין.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 06.07.2020 א
  ה 17.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
250 דייויס 17:30-19:30 ד   הרצאה 10 11
  דייויס 13:30-14:30 א   תרגול 11
 
250 דייויס 17:30-19:30 ד   הרצאה 10 12
  דייויס 12:30-13:30 א   תרגול 12
 
250 דייויס 17:30-19:30 ד   הרצאה 10 13
  דייויס 13:30-14:30 ג   תרגול 13
 
250 דייויס 17:30-19:30 ד   הרצאה 10 14
  דייויס 12:30-13:30 ג   תרגול 14
 
250 דייויס 17:30-19:30 ד   הרצאה 10 15
  דייויס 12:30-13:30 ה   תרגול 15


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992 wiley smith and dorf circuits, devices and systems 5th ed.

נערך בתאריך 23/01/2020 בשעה 08:05:57