מקצוע מידע על מקצוע : מערכות ליניאריות מ" - 034032 (Current)

034032 - מערכות ליניאריות מ'
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104016 אלגברה 1/מורחב   (   מקצועות קדם
) 104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
 
  034010 דינמיקה       מקצועות צמודים
 
  034019 מערכות ליניאריות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044130 אותות ומערכות      
  084711 מערכות דינמיות      
  084730 מערכות דינמיות      
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      


מבוא-אותות ומערכות, אלגברה לינארית - רענון, מידול מערכות. מרחב המצב - מערכות רציפות ובדידות, מימושים קנוניים, ליניאריזציה, פונקציות של מטריצות, פתרון משואות מצב בציר הזמן, אופני תנועה, תגובת הלם, שחזור תנאי התחלה, מערכות דגימה. פתרון משוואות המצב באמצעות התמרות - התמרת לפלס, התמרת z, התמרת פוריה. אינטגרל וסכום הקונבולציה, מטריצות תמסורת, נורמים של אותות ומערכות, חיבורים של מערכות, יציבות מערכות, תגובת התדר של מערכות ליניאריות,תאורים גרפיים, אנליזה מודאלית של מערכות מכניות תונדות.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
430
433
440
441
442
450
451
דייויס
דייויס
דייויס
דייויס
דייויס
דייויס
דייויס
09:00-12:00 ג 28.07.2020 א
      ה 01.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
309 אולמן 10:30-13:30 ב פרופ/ח אור יזהר הרצאה 10 11
708 אולמן 14:30-16:30 א מר שיריזלי אלון תרגול 11
 
309 אולמן 10:30-13:30 ב פרופ/ח אור יזהר הרצאה 10 12
708 אולמן 14:30-16:30 ג מר לוי סיון תרגול 12
 
309 אולמן 10:30-13:30 ב פרופ/ח אור יזהר הרצאה 10 13
153 בלומפילד 10:30-12:30 ד מר לוי סיון תרגול 13
 
309 אולמן 10:30-13:30 ב פרופ/ח אור יזהר הרצאה 10 14
708 אולמן 11:30-13:30 ה מר ורד יואב תרגול 14

נערך בתאריך 30/05/2020 בשעה 00:09:22