מקצוע מידע על מקצוע : מכניקת מוצקים 1 - 034028

034028 - מכניקת מוצקים 1
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104016 אלגברה 1/מורחב       מקצועות קדם
 
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'       מקצועות צמודים
 
  014103 מבוא למכניקה הנדסית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  015007 מכניקה יישומית 1      
  034025 סטטיקה      
  034026 תורת החוזק      
  084505 מכניקת המוצקים      
  084506 מכניקת מוצקים      


וקטורים, כוחות ומומנטים, שווי משקל של מערכות (דיאגרמות גוף חופשי). שיווי משקל של מבנים, מסבכים, מסגרות ומכונות, עבודה וירטואלית, עומסים מפורסים ומרכזי כובד, כוחות ומומנטים פנימיים בקורות, מאמץ ועיבור, חוק הוק, כשל, בעיות בלתי מסוימות סטטית, עיבורים תרמיים (חד-ציר), תזוזות ועיבורים במסבכים פשוטים, מטריצת הקשיחות, פיתול ומאמץ גזירה.


הערות
נפתח עי מדור מעקב


מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        ד"ר פארן אילון הרצאה 80 86
        ד"ר פארן אילון
מר דאנה אסף
תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1987 john wiley and sons j.l. meriam and l.g. kraige engineering mechanics. vol. i.statics
1987 prentice-hall e.p. popov mechanics of materials, 2nd ed. si version

נערך בתאריך 21/10/2019 בשעה 06:31:47