מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למכטרוניקה - 034022

034022 - מבוא למכטרוניקה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  034032 מערכות ליניאריות מ'   (   מקצועות קדם
) 114052 פיסיקה 2 ו -    
  034032 מערכות ליניאריות מ'   ( או
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
 
  044098 מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044109 מבוא להנדסת חשמל      
 
  044103 הנדסת חשמל 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  034031 מבוא למכטרוניקה מ'       מקצועות מכילים


הצגת עקרונות ניתוח ותכנון של מעגלים אלקטרוניים, עם דגש ודוגמאות ממכטרוניקה. רכיבים בסיסיים ורכיבי מוליכים למחצה. עקרונות ניתוח מעגלים חשמליים. תגובת מעגלים חשמליים לערור אנלוגי וספרתי. מערכות אנלוגיות ומעגלים המבוססים על מגברי פעולה. אלקטרוניקה ספרתית, שערים, ומעגלים מבוססי שערים. רכיבי זכרון ומעגלים מבוססי רכיבי זכרון.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 23/01/2020 בשעה 07:27:16