מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למכטרוניקה - 034022 (Current)

034022 - מבוא למכטרוניקה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  034032 מערכות ליניאריות מ'   (   מקצועות קדם
) 114052 פיסיקה 2 ו -    
  034032 מערכות ליניאריות מ'   ( או
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
 
  044098 מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044109 מבוא להנדסת חשמל      
 
  044103 הנדסת חשמל 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  034031 מבוא למכטרוניקה מ'       מקצועות מכילים


הצגת עקרונות ניתוח ותכנון של מעגלים אלקטרוניים, עם דגש ודוגמאות ממכטרוניקה. רכיבים בסיסיים ורכיבי מוליכים למחצה. עקרונות ניתוח מעגלים חשמליים. תגובת מעגלים חשמליים לערור אנלוגי וספרתי. מערכות אנלוגיות ומעגלים המבוססים על מגברי פעולה. אלקטרוניקה ספרתית, שערים, ומעגלים מבוססי שערים. רכיבי זכרון ומעגלים מבוססי רכיבי זכרון.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 02.02.2020 א
  ב 16.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
6 קאהן 15:30-17:30 ד פרופ/ח רימון אילון הרצאה 10 11
441 דייויס 10:30-12:30 ג   תרגול 11
 
6 קאהן 15:30-17:30 ד פרופ/ח רימון אילון הרצאה 10 12
442 דייויס 13:30-15:30 ג   תרגול 12
 
6 קאהן 15:30-17:30 ד פרופ/ח רימון אילון הרצאה 10 13
441 דייויס 08:30-10:30 ד   תרגול 13
 
6 קאהן 15:30-17:30 ד פרופ/ח רימון אילון הרצאה 10 14
440 דייויס 12:30-14:30 ה   תרגול 14
 
6 קאהן 15:30-17:30 ד פרופ/ח רימון אילון הרצאה 10 15
441 דייויס 16:30-18:30 א   תרגול 15

נערך בתאריך 19/09/2019 בשעה 05:31:52