מקצוע מידע על מקצוע : מערכות ליניאריות - 034019

034019 - מערכות ליניאריות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104133 אלגברה לינארית ח   (   מקצועות קדם
) 104213 משוואות דיפרנציאליות ו -    
 
  034032 מערכות ליניאריות מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  094341 מערכות בקרה לינאריות      


מבוא. אלגברה לינארית (רענון). מרחב המצב. פתרון משוואות המצב בציר הזמן. פתרון משוואות המצב באמצעות התמרה. אינטגרל הקונבולוציה. פונקצית/מטריצת תמסורת. תגובת התדירות. מושגים ביציבות. אנליזה מודלית של מערכות מכניות רוטטות, מבוא למשוב.


נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 23:17:43