מקצוע מידע על מקצוע : דינמיקה - 015011

015011 - דינמיקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  015007 מכניקה יישומית 1       מקצועות קדם
  034028 מכניקת מוצקים 1     או
 
  034010 דינמיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  074008 דינמיקה      


קינמטיקה ודינמיקה של מסה נקודתית, משוואות תנועה, אנרגיה ותנע, מערכת חלקיקים, קינמטיקה ודינמיקה של גוף קשיח, טנזור האנרציה, משוואות אוילר, תנועה גירוסיקופית.


נערך בתאריך 30/05/2020 בשעה 00:14:14